Mobilitātes paka

SIA “LUX” Inspekcija informē, ka: 2020. gada 20. augustā stājusies spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/1054 ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 un Regulu (ES) Nr. 165/2014.  SIA “LUX” Tahogrāfu inspekcijas sagatavoti izvilkumi saistībā ar analogo, digitālo un viedo tahogrāfu nomaiņu, kas būs nepieciešama piedaloties starptautiskajos pārvadājumos. Detalizētie noteikumi No 20.08.2020 Regulas (ES) Nr. 165/2014 11. panta 2. …

Mobilitātes paka Read More »