Author picture

Pāreja uz ziemas laiku un tahogrāfi

Pāreja atpakaļ no vasaras laika notika šo svētdien, 25.oktobrī, plkst.4, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu atpakaļ.

Digitālie un viedie tahogrāfi

Digitālie un viedie tahogrāfi datus reģistrē pēc UTC laika, taču tajos arī ieteicams vietējo laiku iestatīt atbilstoši valsts vietējajam laikam.

Stoneridge Electronics mājaslapā pieejamas lietotāja instrukcijas, kur arī būs atrodams kā to izdarīt 

Continental VDO mājaslapā pieejamas lietotāja instrukcijas, kur arī būs atrodams kā to izdarīt 

Analogie tahogrāfi

Visi analogie tahogrāfi reģistrē datus un darbojas pēc vietējā laika, tādēļ tiem obligāti nepieciešams iestatīt pareizu vietējo laiku, lai nerastos datu zudumi un neprecizitātes.

Kienzle 1311, Kienzle 1314, Kienzle 1318

Laiku var noregulēt ar tam paredzēto regulēšanas zobratu, ko var atrast atverot priekšējo nodalījumu.

Kienzle 1319

Laiku var noregulēt ar tam paredzēto regulēšanas skrūvi, kas atrodas priekšpusē, virs režīmu pārlēgu slēdžiem. (tahogrammām jābūt izņemtām no tahogrāfa)

Kiezle 1324

Laiku var noregulēt sekojot instrukcijai

Share this post