Author picture

Sods par tahogrāfa nepiesaistīšanu uzņēmumam

Aizvien biežāk saņemam ziņas, ka ārzemju transporta policija soda par uzņēmuma nepiesaistīšanu tahogrāfam. 

Šis ir pārkāpums, par kuru Baltijā sods parasti netiek likts, tādēļ uzņēmumi tam nepievērš pārāk lielu uzmanību, taču tahogrāfa datu analīzes programmas, ko izmanto kontrolieri, nemitīgi attīstās, paziņojot amatpersonām par jauniem tahogrāfa sistēmas lietošanas un darba/atpūtas laika pārkāpumiem.

Par šo pārkāpumu bieži soda tādās valstīs, kā Vācija, Beļģija un Francija un nesenās ziņas liecina par to, ka kontrolieri par šāda veida pārkāpumu drīzumā sodīs arī Skandināvijā un esam novērojuši, ka nākotnē iespējams tam lielāku uzmanību pievērsīs arī citas valstis.

Esam izveidojuši pamācību uzņēmuma reģistrēšanai tahogrāfā un uzņēmuma reģistrācijas pārbaudei

Atgādinam, ka datu lejupielāde no vadītāja kartes (reizi 28 dienās) un tahogrāfa (reizi 90 dienās) ir obligāta un jāveic saskaņā ar Komisijas Regula (ES) Nr. 581/2010 ( 2010. gada 1. jūlijs ) par maksimālajiem termiņiem, kuros jāveic attiecīgo datu lejupielāde no transportlīdzekļa datu saglabāšanas ierīces un vadītāja kartes prasībām:
  • Vadītāja kartei – Ne retāk kā reizi 28 dienās;
  •  Tahogrāfam – Ne retāk kā reizi 90 dienās.
Šo darbību uzņēmums var veikt izmantojot uzņēmuma karti un datu lejupielādes ierīces, vai pasūtīt datu lejupielādi SIA “LUX” Inspekcijā.

Share this post