Izvēlētā mācību grupa
* Vārds
* Uzvārds
* Personas kods -
* Tālrunis
* E-Pasts
* Pases/ID
kartes numurs
Personas datu apstrāde. Nosūtot pieteikumu kursants pilnībā piekrīt savai datu apstrādei un nodošanai SIA LUX un SIA TAHOGRĀFU AKADĒMIJA ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu un 7.pantā noteikto.