Tahogrāfa uzņēmuma piesaiste

Uzņēmuma karte paredzēta digitālajā tahogrāfā vai viedā reģistrēto ar transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja darbību saistīto datu

  • parādīšanai,
  • lejupielādēšanai,
  • Izdrukāšanai
  • bloķēšanai,

lai cits transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs ar tiem nevarētu iepazīties. Uzņēmuma karte ir nepieciešama visiem Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļa īpašniekiem vai turētājiem, kuru rīcībā ir vismaz viens transportlīdzeklis, kas autovadītāja darba un atpūtas laika uzskaitei aprīkots ar digitālo vai viedo tahogrāfu. Uzņēmuma karti izsniedz uz pieciem gadiem.

Šo karti izsniedz Autotransporta direkcija un Pieteikumu par kartes izgatavošanu var aizpildīt šeit

Uzņēmuma kartes reģistrēšana tahogrāfā

SE5000

Ievietot uzņemuma karti kādā no tahogrāfa kartes slotiem.

Ja šīs uzņemums vēl nav ticis piesaistīts tahogrāfam, parādās jautājums paziņojums par uzņēmuma piesaisti.

Ja piesaistīšana notikusi veiksmīgi, tiek parādīts paziņojums par veiksmīgu piesaistīšanu

Ja jautājums par uzņēmuma piesaisti neparādās uzņēmuma kartes ielikšanas brīdī tad iespējams šis uzņēmums jau ir piesaistīts tahogrāfā, vai lietojat vecu tahogrāfa versiju un piesaistīšanu jāveic caur izvēlni.

Kā pārbaudīt vai uzņēmums veiksmīgi piesaistīts?

VDO 1381

Ievietot uzņemuma karti kādā no tahogrāfa kartes slotiem.

Parādās skrejošs stabiņš ar uzņēmuma nosaukumu (karte tiek apstrādāta).

Ja šīs uzņemums vēl nav ticis piesaistīts tahogrāfam, parādās sekojošs paziņojums par uzņēmuma piesaisti.

Ja šis uzņemums jau bijis piesaistīts tahogrāfam, tiek parādīts paziņojums, ka šis uzņēmums jau ir bijis piesaistīts.

Pie pilnīgas uzņēmuma kartes ielādes tiek parādīts ekrāns, kur simbols (mājiņa) nozīmē uzņēmuma darba režīmu

Uzņēmums ir veiksmīgi reģistrēts tahogrāfā un nepieciešams uzņēmuma karti izņemt vienu no ar tam paredzētajām pogām, atkarībā no tā, kurā slotā uzņemuma karte ir ievietota.

Ņenot ārā uzņēmuma karti uz jautājumu "Noņemt no uzņemuma/Slēgt uzņēmumu" atbildēt ar "Nē"

Kā pārbaudīt vai uzņēmums veiksmīgi piesaistīts?